agenda jaarvergadering 11 oktober

Op donderdag 11 oktober a.s. is een ledenvergadering van HSV’69

in de kantine aan de Schattekerkerweg.

De aanvang van deze vergadering is 21.00 uur.

20:30 uur – uitloting 4e 10% van de aandelen.

Agenda Jaarvergadering  donderdag 11 oktober 2018

  • 21:00 uur Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen van de vorige vergadering
  • Secretarieel verslag
  • Verslag van de penningmeester
  • verslag van de kascontrole
  • Onderhoud velden en gebouwen
  • Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar:  Dennis en Sabine legt haar taak als bestuurslid neer.

  • Rondvraag

Namens het bestuur van HSV ‘69  /  info@hsv69.nl

 

actie bij Intersport Twinsport

2019-08-01 23:35:03
Beste Allen, Wij als Intersport Twinsport hebben aankomende maand (29 juli t/m 8 september) een voetbalactie lopen in onze winkels en online. Hier is ook de kledinglijn van HSV '69 te koop. Witte
Lees meer

gevonden voorwerpen

2019-07-07 10:08:21
Alle spullen die dit jaar in de kantine zijn achtergebleven zijn voor de schoonmaak opgeslagen: ben je iets kwijt - mail naar:   info@hsv69.nl in oktober gaat het naar de kringkoop.     
Lees meer