agenda jaarvergadering 11 oktober

Op donderdag 11 oktober a.s. is een ledenvergadering van HSV’69

in de kantine aan de Schattekerkerweg.

De aanvang van deze vergadering is 21.00 uur.

20:30 uur – uitloting 4e 10% van de aandelen.

Agenda Jaarvergadering  donderdag 11 oktober 2018

  • 21:00 uur Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen van de vorige vergadering
  • Secretarieel verslag
  • Verslag van de penningmeester
  • verslag van de kascontrole
  • Onderhoud velden en gebouwen
  • Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar:  Dennis en Sabine legt haar taak als bestuurslid neer.

  • Rondvraag

Namens het bestuur van HSV ‘69  /  info@hsv69.nl

 

vraag om een beginnerscursus reanimeren AED gebruik

2018-10-10 10:15:16
Een paar mensen hebben gevraagd of er ook voor beginners weer een cursus georganiseerd kan worden. Dat is mogelijk maar dan moeten er wel voldoende aanmeldingen zijn. Op dit moment zijn er
Lees meer

herhalingscursus reanimatie - Tiny Verdonk - 10 tot 29 oktober

2018-10-10 10:14:05
In de agenda de lijst van de ingeplande herhalingscursussen in de HSV kantine. De data zijn 10 oktober, 17 oktober, 23 oktober, 24 oktober en 29 oktober Uw eigen bijdrage is op hetzelfde bedrag
Lees meer