agenda jaarvergadering 11 oktober

Op donderdag 11 oktober a.s. is een ledenvergadering van HSV’69

in de kantine aan de Schattekerkerweg.

De aanvang van deze vergadering is 21.00 uur.

20:30 uur – uitloting 4e 10% van de aandelen.

Agenda Jaarvergadering  donderdag 11 oktober 2018

  • 21:00 uur Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen van de vorige vergadering
  • Secretarieel verslag
  • Verslag van de penningmeester
  • verslag van de kascontrole
  • Onderhoud velden en gebouwen
  • Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar:  Dennis en Sabine legt haar taak als bestuurslid neer.

  • Rondvraag

Namens het bestuur van HSV ‘69  /  info@hsv69.nl

 

BONI clubfund

2019-03-05 09:35:04
De foto's zijn gemaakt, maar hoe gaat het nu verder?
HSV'69 en BONI Mijdrecht zetten bijzonder 1-2-tje op! Lees meer

Joop van Bemmelen, voorheen voorzitter van HSV '69 is 23 januari overleden.

2019-01-24 15:18:06
De tekst van de kaart: 't is goed zo Heel verdrietig, maar met mooie herinneringen aan de vele jaren die wij met elkaar deelden, laten wij u weten dat is overleden mijn vader, onze
Lees meer