klussendag SNOEIEN kom allemaal

geef je op bij info@hsv69.nl voor de lunch

De klussendag is verplaatst naar 13 oktober. Hopelijk is er dan ook goed snoei weer.

De bomen achter het hoofdveld moeten gesnoeid

de reclameborden moeten schoongemaakt

Bij de ingang is er snoeiwerk

Meld je aan bij Cor of op info@hsv69.nl