Jaarverslagen

Jaarverslag seizoen 2015 – 2016 van HSV ’69 Oktober 2016

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dagelijks bestuur: Kees Bakker, Dennis Sassen, Tettie van Os, Leden handbal: Arjan Kooijman – vacant Leden voetbal: Edward Bouwmeester – vacant Accomodatie: Cor PeekDit seizoen was er een van grote dieptepunten en mooie momenten.Er zijn twee mensen ons ontvallen: 1 november 2015 is Rob de Wit overleden. Hij was naast spelend lid ook trainer bij de jeugd en bestuurslid. 10 april 2016 is na een ziekbed Rick van Bemmelen overleden.

De samenleving verandert en dat merken we ook bij HSV ’69. Na het afscheid van Natasja en het overlijden van Rob zijn er tot nu toe geen mensen in het bestuur bijgekomen. Dat is jammer. We proberen in het bestuur alle taken zo goed mogelijk uit te voeren en zijn blij met het werk van de vrijwilligers om ons heen. Bij de opbouw van het nieuwe veld hebben we alle handen zeer gewaardeerd. Maar de klus is nog niet klaar. We staan aan de start van de renovatie van het handbalveld. Naast de bestuurlijke taken wordt er veel werk verricht door de wedstrijdsecretarissen, Lyanne van Loenen en Martien Röling. Piet Jongerling heeft zijn taken als jeugd-scheidsrechter coordinator en scheidsrechter moeten neerleggen. Hij heeft tijdens de jaarswisseling afscheid genomen van deze functie. HSV ’69 heeft hem een receptie aangeboden en hem als oprichter van het eerste uur benoemd tot erelid van HSV ‘69. 3 januari werd hij toegesproken door Jan de Jong.

De sport kan niet uitgeoefend worden zonder scheidsrechters. Mocht er behoefte zijn aan cursussen of workshops op dit gebied, laat het weten aan het bestuur.

Barwerkzaamheden: De bezetting van de bar valt vaak op dezelfde mensen terug. Er is een vast team van mensen op de zondagen die al jaren veel werk verzetten. Heel veel dank hiervoor. Om gezondheidsredenen hebben Netty en Simon aangegeven vanaf dit seizoen niet meer op zondag vast ingeroosterd te worden.Naast het NIX < 18 wordt er door de gemeente strenger gecontroleerd op het naleven van de regels qua alcohol schenken en openingstijden.

Onderhoud gebouwen Het onderhoud van de gebouwen is een beetje op de achtergrond gebleven. Alleen het noodzakelijke wordt gerepareerd. De maandag schoonmaak ploeg maakt de kantine en de kleedkamers schoon onder leiding van Tineke van Veen. Trix, Tineke en Herman bevoorraden de kantine. Er is nog altijd een wensenlijst om het gebouw verder op te knappen. Deze zal nog wel even blijven staan.

Als pilot heeft het bestuur gekozen om het volgende seizoen de velden verder op te knappen. Er zijn verregaande gesprekken geweest met burgemeester en wethouders en hieruit is gebleken dat het voor HSV ’69 niets toevoegd om zich aan te sluiten bij het sportbesluit. (vergaderingen vanaf oktober 2012) Hierbij is ook de gemeente goedkoper uit en geeft aan dat er ruimte is voor financiëring. Net voor deze jaarvergadering zijn de offertes bij de gemeente neergelegd.

De teams: In september 2015 zijn we gestart met 17 teams voetbal, 8 teams handbal, samen goed voor 264 leden. Dit jaar hebben we maximaal 273 leden geteld. De groei in leden ten opzichte van vorig jaar zat in het damesvoetbal. De formule 7×7 en wedstrijden in toernooi verband slaan aan. In de loop van het jaar wordt ook een herenteam gevormd. Halverwege het jaar zijn de 3 voetbal senioren teams van de zondag onderbemand. We stonden voor een moeilijke keus, maar hebben toch besloten 1 team terug te trekken uit de competitie. Ook al zijn er genoeg leden, het animo om te verschijnen bij de wedstrijden op zondag is een probleem. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om direct met 2 teams op zondag te starten. 40 leden voor 2 teams geeft zekerheid voor een goede opkomst bij de wedstrijden. Dit jaar vallen alle leden voor het eerst onder het kleding contract van Hummel. Uniformiteit en herkenbaarheid. Hummel is indirect een sponsor. Edward is hiervoor de contactpersoon naar DUO-Intersport toe.

De voetbal: Vanaf 1 januari 2015 staat Co Sloep als hoofdtrainer voetbal weer aan het roer. Hij traint de voetbal senioren. Ron Liesveld is langdurig geblesseerd. Het jeugdbestuur voetbal verdeeld de taken. Wesley is nog steeds beschikbaar als trainer voor de jeugd. De dames voetbal teams breiden uit en in februari 2016 krijgen we de vraag of er ruimte is voor een dameselftal op de zondag. Een deel van de dames starten met trainen en dit jaar is er op zondag een dameselftal in de competitie. De dames VE1 zijn kampioen geworden van de vrijdag competitie.

De handbal: In tegenspraak met het jaarverslag van vorig jaar blijft Wouter Eilander trainer bij HSV ’69. Hierdoor gaat alles bij de handbal zoals het daarvoor ook ging. Er zijn geen teams die er boven uit stijgen, er wordt lekker door gespeeld. De jongste jeugd lijkt veelbelovend. Zowel de F1 als ook de E1 worden kampioen. Eind mei draagt Wouter de leiding over aan Helen Janmaat. Zij gaat naast de senioren ook de oudste jeugd trainen.

De leden van HSV ’69 zijn altijd welkom op onze jaarlijkse festiviteiten. Deze zijn te vinden op de website. Het mix toernooi was een succes, zo ook de KJHF clubdag, waarbij Klaas Jan Huntelaar te gast was om het aangelegde veld te openen. Ook de veiling is succesvol verlopen. Al met al is er veel positieve publiciteit rond HSV ’69. Het bestuur bedankt een ieder die HSV ’69 een warm hart toe draagt en wenst haar leden een fijn nieuw seizoen toe.

Jaarverslag seizoen 2014 – 2015 van HSV ‘69  Oktober 2015

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:Dagelijks bestuur: Kees Bakker, Dennis Sassen, Tettie van Os, Leden handbal: Natasja van der Ven, Arjan Kooijman, Leden voetbal: Edward Bouwmeester, Rob de WitAccomedatie: Cor Peek

In dit jaar is het trainingsveld aangepakt. Met de nodige acties om de financien op orde te krijgen is het dan eindelijk zover. Het trainingsveld wordt voorzien van 2 E-velden en de ijsbaan wordt verplaatst. De opening vindt plaats op 29 november 2014. De lokale pers is erbij. Door de aangescherpte regels voor een sportbv is het sportbesluit van de De gemeente DRV nog niet rond. De onderhandelingen zijn nog gaande.

De teams: In september 2014 zijn we gestart met 14 teams voetbal, 6 teams handbal, tesamen 231 leden. De opbouw van de laatste 4 seizoenen:

September 2012 = 242 leden, September 2013 = 212 leden, September 2014 = 231 leden, September 2015 = 260 leden

Alleen al de aankondiging van een kunstgras trainingsveld is een boost voor jonge aanwas. We starten met 3 F teams in de voetbal en halverwege het jaar hebben we ook 2 jonge teams bij de handbal. Wat begon als idee in de kantine is doorgezet. In april een damesvoetbal 7×7 35+ opgestart. Dit loopt goed. Er wordt in toernooiverband gespeeld onder de vlag van de KNVB.

Doordat er mogelijkheden te over zijn om te handballen en te voetballen zijn er leden die voor een combi lidmaatschap gaan. Dit moet zich nog uitkristaliseren.

De voetbal:

In 2014 gaan we verder met Roy Aarsman als hoofdtrainer voetbal. Het blijkt moeilijk om van alle senioren leden 3 volwaardige teams te maken. Hier zoeken we nog naar een oplossing. Het moet leuk blijven om met je eigen vrienden te kunnen spelen, maar als een team te kort mensen heeft, moet dit ook op te lossen zijn. De voetbaljeugd kon zich opgeven voor een scheidsrechterscursus. Deze wordt gehouden in Vinkeveen. Ook is er een nieuw regelement ingevoerd. De B jeugd kan alleen verder als ze een test halen op internet. Deze test gaat over de spelregels en fair play. Ron en Wesley besteden hier aandacht aan. De hoofdjeugd traininer Ron Liesveld is in januari geblesseerd geraakt en voor lange tijd uitgeschakeld. Wesley Valentijn heeft hem meer dan fantastisch vervangen voor de trainingsgroep waar Ron samen met Wesley trainen geeft.

Tijdens de bouw van het kunstgrasveld hebben we gebruik kunnen maken van een veld van voetbalclub Zevenhoven en een veld van Hertha in Vinkeveen. De D1 heeft op 30 mei mee gedaan aan de Hunterdag van KJH. Hierbij het de D1 tegen Schalke gespeeld. Helaas wel de wedstrijd verloren.

De handbal:

Op prestatieniveau zijn er dit jaar geen hoogtepunten. Wel hebben de meeste leden het naar hun zin bij HSV ’69. De D-jeugd heeft zelfs ook gevoetbald. Verder hebben we heel veel nieuwe aanwas en daarvan zijn er veel gebleven in het nieuwe seizoen. Helaas hadden we een incident bij de B-jeugd. Hierdoor heerste er ontevredenheid en is het team aan het einde van het seizoen uitelkaar gevallen. We hebben dus geen B-team meer. Er zou nog nieuwe aanwas bij kunnen en we zijn op zoek naar een nieuwe trainer. Wouter Eilander geeft aan dat hij aan het einde van het seizoen te stoppen. Gelukkig is hij niet op stel en sprong weggegaan en geeft hij nog een deel van de trainingen. Alle leden die er zijn hebben het goed naar hun zin, zover we van de handbal weten. Naast de bestuurlijke taken wordt er veel werk verricht door de wedstrijdsecretarissen,  Lyanne van Loenen en Martien Röling. Ook de bezetting van de bar valt vaak op dezelfde mensen terug. Er is een vast team van mensen op de zondagen die al jaren veel werk verzetten. Heel veel dank hiervoor.

Kampioenen:

We noemen de volgende teams op de eregallerij van onze kampioenen:

Handbal – geen

Voetbal kampioenen: D2 en F1.

Verder hebben de overige jeugdteams het ook niet slecht gedaan, De B1 wordt 2e, de E1 3e en de  C1 en D1 zijn 4e van de poule geworden.

Onderhoud gebouwen

Door de werkzaamheden op het trainingsveld ging daar het meeste werk in zitten. Er is door iedereen veel werk verzet om het terrein bouwrijp te maken, lichtmasten te verplaatsen, tegelwerk en zand verplaatsen. Hierdoor is het terrein overzichtelijker geworden. Een nadeel is dan ook dat andere zaken minder aandacht krijgen. In de zomer is de vloer gedaan. Er is een nieuwe frisse vloer in de kantine gekomen. De leden van HSV ’69 zijn altijd welkom op onze jaarlijkse festiviteiten. Deze zijn te vinden op de website.

Met een goed gevoel gaan we de zomer in en de eerste activiteit van het komende jaar wordt een sport en spel. Deze gaat in het laatste weekeinde van de zomervakantie plaatsvinden. Sport en Spel is voor het eerst op de ijsbaan gehouden en had daardoor wat aanloopt problemen met de organisatie. Het weekend was verder erg geslaagd maar het veld was erg drassig.

Het bestuur bedankt een ieder die HSV ’69 een warm hart toe draagt en wenst haar leden een fijn nieuw seizoen.

 

Jaarverslag seizoen 2013 – 2014 van HSV ‘69

Oktober 2014, een verslag met acties en belevingen van de club.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dagelijks bestuur: Kees Bakker, Dennis Sassen, Tettie van Os,

Leden handbal: Natasja van der Ven

Leden voetbal: Edward Bouwmeester, Cor Peek, Rob de Wit

Dit seizoen zijn er twee markante voortrekkers van de club overleden.

In december 2013 is Joop Sassen ons ontvallen en in februari van dit jaar Jan Bakker. Beide hebben veel voor de club betekend.

Het seizoen stond in het teken van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation.

Na in juni 2013 een brief te hebben geschreven met de vraag of zij iets konden betekenen in de onderhandelingen met de gemeente werden we met een aantal clubs uitgenodigd voor een gesprek. Na een presentatie van hooguit 10 minuten zijn we als club het traject ingegaan om de prijs (een geldbedrag van 18.750 euro) in de wacht te slepen. Dankzij het enthousiaste bestuur en de vele acties die we hebben gevoerd is het ons gelukt!

Op de teamdag van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation in Zeist werden Natasja en Tettie als winnaars binnengehaald en zijn er verder afspraken gemaakt. Helaas kon de gemeente De Ronde Venen haar beloften cq planningen niet na komen. Hierdoor was er ook in dit seizoen geen zicht op gelden van De gemeente DRV. Dit seizoen is er een ommekeer ingezet in de sponsoring. Na een voorstel van de sponsorcommissie wordt shirtsponsoring, borden en advertenties verder uitgewerkt. Dit seizoen resulteerd het in 3 teams in nieuwe tenue’s. Binnen 3 jaar worden alle teams in dit tenue gestoken, zowel de handbal als ook de voetbal. Bij het tenue kunnen spelers zelf accesoires kiezen. Tassen, sweaters ect.

 De teams:In september 2013 zijn we gestart met 10 teams voetbal, 5 teams handbal, tesamen 212 leden. De opbouw van de laatste 4 seizoenen:September 2011 = 210 leden September 2012 = 242 leden September 2013 = 212 leden September 2014 = 231 leden

Na veel wikken en wegen is de knoop doorgehakt. Co Sloep heeft dit seizoen als laatst de training van de senioren op zich genomen. Op het RABO toernooi is hij in het zonnetje gezet. Hij heeft 4 jaar de senioren getraind met veel verve getraind en hij bracht daarbij zijn persoonlijkheid mee.In 2014 gaan we verder met Roy Aarsman als hoofdtrainer voetbal. We starten dit jaar wederom niet met een eerste team in de competitie. Wouter Eilander heeft niet alleen de trainingen opgepakt, hij blijkt een vaste waarde voor de senioren handbal teams.

Naast de bestuurlijke taken wordt er veel werk verricht door de wedstrijdsecretarissen,  Lyanne van Loenen en Martien Röling. Ook de scheidsrechterzaken hebben onze aandacht. Zo is de scheids-rechterscursus voor de voetbal jeugd niet doorgegaan. De KNVB had deze teruggetrokken.Voor de jeugd is er voor het eerst een All-Inn Pupillen & Junioren Mix Toernooi georganiseerd. Dit bleek een groot succes. Ook zijn er naast de senioren teams steeds meer spelers die als veteraan blijven sporten of juist weer gaan sporten. Dit moedigen we zeker aan. Een leuke activiteit om nog te noemen is het bezoeken van een EK kwalificatiewedstrijd. De handbal meiden zijn dit jaar gaan kijken en hadden een geweldige tijd. Nederland won.

Kampioenen: We noemen de volgende teams op de eregallerij van onze kampioenen:

Handbal – DSrecreanten buitenseizoen en het B-team buitenseizoen.

Voetbal – HSV’69 D1 ongeslagen kampioen, HSV ’69 E1 en E2 periode kampioen

Onderhoud gebouwen Er worden allerlei kleine mankementen verholpen, waarbij vooral de deuren van de kleedkamers en de inrichting hiervan regelmatig de revue passeerden. Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken. Groot onderhoud is blijven liggen doordat de gemeenteplannen veel belovend zijn. Hierdoor hebben we niet kunnen investeren in groot onderhoud,  maar dit gaat de komende jaren wel gebeuren. Tijdens de klussendag is er veel werk verzet. Ook het regelmatige onderhoud van de velden naast het betaalde werk wordt erg gewaardeerd. Hiermee bedoelen we het schoonhouden van het terrein en bv het trekken van de lijnen. Om een sportclub te kunnen besturen heb je de medewerking nodig van een groot aantal vrijwilligers. Als bestuur zijn we er zeer blij mee dat we een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers die meehelpen om alles in goede banen te leiden.  Er zijn diverse inkomsten bij HSV ’69, waaronder de contributie en de baromzet, maar een die we zeker niet moeten vergeten is ‘De Grote Club Actie’. Hier zijn we als kleine club ook groot in. Dit seizoen is er voor bijna 1500 euro opgehaald voor de club. De leden van HSV ’69 altijd welkom op onze jaarlijkse festiviteiten: Dit jaar heeft Arjan Kooijman al een paar keer als aspirant bestuurslid meegedraaid en stelt zich beschikbaar om het bestuur te komen versterken voor de handbal.

 Met de bouw van een kunstgras trainingsveld in het verschiet wenst het bestuur alle leden een sportief en blessure vrij seizoen toe.

Jaarverslag  seizoen  2012 – 2013 van HSV ‘69

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dagelijks bestuur: Kees Bakker, Dennis Sassen, Tettie van Os,

Leden handbal:  Sanne Felix, Natasja van der Ven

Leden voetbal: Edward Bouwmeester, Cor Peek, Niels Sassen

Om de belangen van de vereniging zo goed mogelijk te behartigen vergaderen we elke eerste maandag van de maand.

Aan het begin van de vergadering is er de mogelijkheid om als gast in de vergadering punten aan te dragen.  U mag hier gebruik van maken.

Het jaar algemeen stond in het teken van respect. Nadat in december na het zoveelste incident een scheidsrechter het leven liet na mishandeling van spelers en omstanders moest er iets gebeuren. Iedereen die bij een club als vrijwilliger actief is wil dit, maar ook de kleine rellen niet meemaken. Ook HSV ’69 heeft hier wel eens mee te maken. Mocht er bij HSV ’69 zich iets voordoen, weet je gesteund door de mensen om je heen. Meldt incidenten bij het bestuur en de wedstrijdsecretaris. Via de handbal- en voetbalbond volgen er reprimandes.

Ook is er dit jaar veel contact geweest met de gemeente De Ronde Venen. Door het samenvoeging van gemeenten en de situatie die ontstaan is uit het verleden zijn de verenigingen ver uit elkaar gegroeid qua sponsoring / financiën. De gemeente vindt het wenselijk dat alles nu weer op één lijn komt. Het maakt niet uit of je een grote of kleine vereniging bent, iedereen heeft recht op dezelfde regelingen. Dit is dit jaar geïnventariseerd en er zijn nota’s geschreven. Hierdoor hebben we onze plannen om te investeren in velden in de kast moeten zetten. De beslissingen vallen in het komende seizoen. We wachten niet af, maar nemen actief deel aan de onderhandelingen.

De teams:

In september 2012 zijn we gestart met 8 jeugdteams voetbal, 4 jeugdteams handbal, 5 seniorenteams voetbal en 3 seniorenteams handbal. Totaal 20 teams met 242 leden, 23 leden meer dan in september 2011.

Onder leiding van Rob de Wit en Dennis Beets is de voetbal gestart met een team van kinderen tot en met 6 jaar. Dit loopt veelbelovend goed. Voor dit team is er een competitie in de regio: de VSV competitie.

Ook is er een veteranen elftal op de zaterdag gestart.

De A-junioren spelen nu met plezier op de zondag. Iedereen heeft lekker gespeelt onder de bezielende leiding van hun trainers. Voor de senioren teams is dit Co Sloep, die hier al een aantal jaren de septer zwaait.

Het oudste A-team is dit jaar over gegaan naar de senioren. Met een stel nieuwe spelers en de aanwezige kwaliteit binnen de club is besloten om het komende seizoen niet met een eerste elftal uit te komen. De spelers moeten eerst groeien in de teams en kwaliteit laten zien. Met voldoende resultaat bekijken we volgend seizoen waar we staan. Dit in overleg met de trainer en leiders.

Helaas hebben de zaterdag teams van de voetbal aan het einde van het seizoen laten weten niet verder door te gaan.  Naast de jeugd spelen de veteranen het komende seizoen op zaterdag.

Binnen de handbal was het ook een andere start als voorgaande jaren. Niet alleen Wim Snijders, maar ook Wim Dukker zijn vorig seizoen gestopt met trainen voor de senioren. Wouter Eilander heeft deze functie opgepakt en is een goede kracht voor het trainen gebleken, petje af. Hij gaat ook het komende seizoen een deel van de trainingen verzorgen.

Door de leeftijdsverschillen binnen de jeugd is het lastig om dit jaar teams samen te stellen. Gekozen wordt om 2 B-teams en 2 D-teams bij de jeugd te maken.

Bij de voetbal is het jeugdbestuur vernieuwd en uitgebreid. Door het aantal teams is dit geen overbodige luxe. Edward heeft dit als voorzitter van het jeugdbestuur verder vorm gegeven. Ook wordt er veel werk verricht door de

wedstrijdsecretarissen,  Lyanne van Loenen en Martien Röling.

Kampioenen:

We noemen de volgende teams op de eregallerij van onze kampioenen:

Handbal D1, Handbal recreanten, Voetbal D1, Voetbal C1

Tijdens de jaarlijkse afsluiting / barbecue zijn ze met een boottocht ingehaald.

Onderhoud gebouwen

Er worden allerlei kleine mankementen verholpen, waarbij vooral de deuren van de kleedkamers en de inrichting hiervan regelmatig de revue passeerden.

Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken.

Groot onderhoud is blijven liggen doordat de gemeenteplannen veel belovend zijn. Hierdoor hebben we niet kunnen investeren in groot onderhoud,  maar dit gaat de komende jaren wel gebeuren.

Tijdens de klussendag is er veel werk verzet. Ook het regelmatige onderhoud van de velden naast het betaalde werk wordt erg gewaardeerd. Hiermee bedoelen we het schoonhouden van het terrein en bv het trekken van de lijnen. Ook zochten we mensen die het kantine team kwamen versterken. Dit is dit seizoen goed gelukt. Helaas is aan het einde van het seizoen weer een krimp, zodat we nu weer mensen voor achter de bar zoeken. Om een sportclub te kunnen besturen heb je de medewerking nodig van een groot aantal vrijwilligers. Als bestuur zijn we er zeer blij mee dat we een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers die meehelpen om alles in goede banen te leiden.

Het was misschien even wennen, maar alle benodigde informatie staat nu op een website: www.hsv69.nl.  Hierdoor is er minder papier verspreidt dan normaal. Vijfentwintig mensen hadden aangegeven wel graag nog een papieren kontakt te ontvangen. Door de verbouwing van De Springbok is de kantine meer bezet geweest dit jaar. Zelf zijn wij als vereniging uitgeweken naar zalen in Mijdrecht om te kunnen handballen en voetballen indoor.

Dit jaar nemen we afscheid van Sanne en Niels als bestuursleden.

Het bestuur wenst alle leden een sportief seizoen toe.

Jaarverslag  seizoen  2011 – 2012 van HSV ‘69

Oktober 2012, het seizoen is weer afgesloten en zoals op elke jaarvergadering hierbij een verslag van het vorige seizoen. Het is een verslag met acties en belevingen van de club. Maar het is niet mijn intensie om hierbij volledig te zijn.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dagelijks bestuur: Kees Bakker, Dennis Sassen, Tettie van Os,

Leden handbal:  Sanne Felix

Leden voetbal: Dries van Bemmelen, Niels Sassen, Cor Peek, Hans de Jong.

Om de belangen van de vereniging zo goed mogelijk te behartigen vergaderen we elke eerste maandag van de maand.  We vinden het fijn als er mensen zijn die zaken met ons besproken willen hebben zich ook melden. En we hopen dat we dit in goede banen hebben geleid dit seizoen.

Waar mensen zijn hebben we ook te maken met de verdrietige kant van leven.

We betreuren het dat Jan Boere is overleden eind juni 2012 en het overlijden van Mark van Bemmelen op 11 september staat nog vers in ons geheugen.  We wensen de families heel veel sterkte toe.

De teams:

In september 2011 zijn we gestart met 64 leden handbal. Dit is opgesplits in de veteranen, Dames 1, Dames 2, A jeugd, C jeugd en een mini team.

en 155 leden voor de voetbal.

Dit jaar hebben we aan totaal 20 teams onderdak geboden voor de sport.  Geen slecht seizoen dus.

Doel van onze vereniging is om de spelende leden een zodanige entourage te bieden dat er met plezier gesport kan worden.

Na veel gevraag is het zondag 2 team van de voetbal er niet in geslaagd een leider te vinden. Ook is de krapte op de spelerslijst en de bereidheid van de teams om bij andere teams in te vallen beperkt. Zo hebben we moeten besluiten om eind december dit team uit de competitie te halen.

Eind van het seizoen hebben 45  leden afscheid genomen van HSV en zijn er 65 leden bijgekomen. Hierbij zijn een compleet A – voetbal team en een seniorenteam voetbal.

In het voorjaar heeft de handbal meegedaan aan HART voor SPORT van de gemeente in combinatie met de basisscholen. De kinderen hebben mee getraint met de mini’s onder leiding van Jill en Anouk. Er zijn 5 trainingen gegeven met als afsluiting het vriendjes en vriendinnetjes toernooi. Het vriendjes en vriendinnentjes toernooi was weer een geslaagde middag want we hebben 5 nieuwe mini leden erbij gekregen.

Bij de voetbal gaan het nieuwe seizoen de A junioren op zondag spelen en weer meer senioren op de zaterdag. Zo blijft er een evenwicht in de veldbezetting en het kantine gebruik.

Bij het organiseren van de wedstrijden hebben we de hulp van de wedstrijdsecretarissen. Deze verzetten veel werk.  Voor de handbal is dit Lyanne van Loenen en voor de voetbal Martien Röling.

Bij de voetbal is er ook een jeugdbestuur dat voorgezeten wordt door Dries.

In goed overleg zijn we de competietie ingegaan met dezelfde trainers

voor het eerste. Bij de voetbal is dit Co Sloep en bij de handbal Wim Snijders.

Co gaat ook dit jaar weer de voetbal senioren trainen.

De Dames 1 en de A jeugd werden getraind onder leiding van Wim Snijders.

De dames 2 en veteranen werden getraind onder leiding van Wim Dukker. December j.l. is Wim verhuisd naar Duitsland om daar zijn eigen B&B te beginnen. We hebben in januari een afscheids feestje gegeven om Wim te bedanken voor zijn jarenlange inzet als trainer/ coach. Dit hebben we bekroond door in de sneeuw het handbal veld tegenwoordig het Wim Dukker handbalveld te benoemen. Wouter Eilander kwam op dat moment ook bij de vereniging en wilde wel de trainingen van Wim overnemen. Hier waren we erg blij mee want we hadden nog geen vervangende trainer gevonden. En met succes.

Dames 2 is dit seizoen kampioen geworden!

Dames 1 en Wim Snijders konden het niet goed meer met elkaar vinden en ging ook onder leiding van Wouter trainen. Wim Snijders zijn contract is aan het einde van het seizoen niet verlengd. Omdat er geen team meer voor hem te trainen was voor het volgende seisoen. Wouter Eilander gaat met een trainers cursus beginnen waar we erg blij mee zijn.

onderhoud gebouwen

Vorig jaar om deze tijd lieten we nog foto’s zien van veelvuldig vernielingen door waarschijnlijk jeugd. Dit seizoen is dat veel minder voorgekomen.  In november zijn de EHBO – koffers vernieuwd.

In de kantine en in het ballenhok staan EHBO koffers en een doos met pleister-materiaal. Ook in de bestuurskamer is een EHBO koffer. Deze is uitgebreider.

Er worden allerlei kleine mankementen verholpen, waaronder lampen, kraantjes e.d. Dit wordt door vrijwilligers gedaan onder leiding van Hans. Ook is er een team mensen bezig met het onderhoud van de velden. Een groot onderhoud is er voor het dak van de kantine. Er is regelmatig water dat er op blijft staan en lekkage veroorzaakt. Dit is nu verholpen.

Tijdens de klussendag onder leiding van Cor is er weer veel werk verzet. Samen met NL.doet er de schouders onder zetten en dan knapt de boel weer op, snoeien, tegelen, houtsnippers wegwerken en netten boeten. Helaas was het geen goed schilderweer. Hopelijk kan er dit seizoen wel een datum gepland worden dat er ook geschilderd kan worden.

Een steeds terugkomende ergernis is de slechte staat van het handbalveld met al z’n scheuren. Vorig seizoen is dit opgeknapt, maar de rekening was nog niet betaald of er is weer zichtbaar narigheid op het veld. De diverse instanties zijn niet eens wat de beste oplossing is. Wij als bestuur overwegen een keuring. Nadeel hiervan kan zijn dat het veld kan worden afgekeurd. Een oplossing is vooralsnog niet in zicht.

aangeschafte aparatuur

Er is een nieuwe TV van het geld van de club van 100 aangeschaft.

Met de RABObank hebben we een 3-jarig contract afgesloten voor sponsoring.

Hierbij zijn beide E-voetbal jeugdteams voorzien van nieuwe kleding door de RABO-bank.

Extra sponsorgeld is er binnengehaald met de lotenverkoop van de grote club actie. Natasja heeft hiervan de organisatie op zich genomen.

Na een langdurige winterstop door de vorstperiode heeft de ijsbaan op volle toeren gedraaid. Er is een nieuw contract opgesteld met IJsclub ‘Hou Streek’ over het gebruik van de kantine tijdens de toertochten.

Dit jaar is ook een lang weekeinde de toertocht van start gegaan. Veel mensen hebben hier aan mee gewerkt en ook veel mensen hebben de tocht gereden.

Dit jaar was het laatste jaar van een collectief papieren kontakt. Na veel beraad, sites bekeken en een aantal mensen onder leiding van Niels is de nieuwe site gemaakt. Deze heeft een aantal maanden achter de schermen meegedraaid en is uiteindelijk op de plaats gekomen van de oude site. Er kan veel informatie op en hopelijk is ook alles voor de leden en donateurs even goed te vinden als voor ons. Maar nog niet al het werk is gedaan. Het bijhouden en bewerken van de informatie is een blijvende klus.

Verder zijn de leden van HSV ’69 altijd welkom op

– het sinterklaasfeest voor de jeugd

– sport en spel voor de jeugd

– het rabo toernooi

– beach volley en veiling

– kaartavonden in de kantine

– fiets – toertocht

– de jaarlijkse viswedstrijd en barbeque

Tot slot:

Om een sportclub te kunnen besturen heb je de medewerking nodig van een groot aantal vrijwilligers. Als bestuur zijn we er zeer blij mee dat we een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers die meehelpen om alles in goede banen te leiden.  Hartelijk dank voor jullie hulp.

Inmiddels is de competitie weer gestart en gaat de handbal weer naar de zaal. Het bestuur wenst alle teams een sportief seizoen toe.

19 oktober 2012