gebruiksregels velden

veld 1: GRASVELD hoofdveld voetbal

Voor de wedstrijd de cornervlaggen plaatsen en het veld controleren op afval

Na de wedstrijd de losse grasmat / plaggen aantrappen, de jeugddoelen wegzetten, cornervlaggen opruimen.

Als het veld niet bespeelbaar is wordt het veld afgekeurd. – zie afgelastingen.

veld 2: VERHARD VELD hoofdveld handbal

Voor de wedstrijd en evt voor de training vegen – bezems hangen in het materialenhok.

Bij een natte ondergrond zijn er trekkers om het veld droog te trekken.

veld 3 en 4: HET KUNSTGRASVELD trainingsveld en E-veld voetbal

Op ons HSV’69-sportcomplex hebben wij de beschikking over 2 kunstgras-pupillenvelden. Als voetbalvereniging zijn wij hier heel erg trots op en uiterst blij mee. Wij willen dat deze velden nog vele jaren mee gaan en daarom de dringende oproep voor alle gebruikers en/of toeschouwers om zich aan de onderstaande regels te houden. Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Laten we proberen met zijn allen zuinig te zijn op ons kunstgrasveld, zodat we er zo lang mogelijk plezier van kunnen hebben. Aarzel daarom niet, om iemand die de regels overtreedt, aan te spreken op zijn of haar gedrag!

De 18 Kunstgrasregels:

 1.  Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters, (in wedstrijdverband of tijdens de training) mits op het toegestane schoeisel.
 2.  Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat.
 3.  Als tijdens een wedstrijd een bal buiten de afrastering komt, vraag dan aan iemand die buiten de afrastering staat om de bal te pakken. Loop niet direct zelf de buiten in waardoor je met vieze schoenen terugkeert op het kunstgrasveld.
 4.  Draag kunstgrasschoenen of schoenen met vaste noppen.
 5.  Schoenen met stalen noppen en/of afschroefbare noppen, of schoenen met een plat profiel zijn niet toegestaan!
 6.  Toeschouwers moeten achter het (leun)hek blijven.
 7.  Het is verboden om binnen de hekken te roken.
 8.          Verboden voor honden of andere dieren.
 9.  Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken.
 10.  Geen kauwgom, eten of drinken op het veld (water in bidons is toegestaan).
 11.  Houdt de terrein/verharding rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld om al het afval in te doen. Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
 12.  Geen doelen slepen over het kunstgras. De doelen verplaatsen door tillen of met de met de wielen. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
 13.  Tijdens trainingen de doelen zoveel mogelijk willekeurig op het veld positioneren voor gelijkmatige ‘slijtage’.
 14.  Training op de aangegeven velden volgens het trainingsschema. De velden moet gelijkmatig gebruikt worden. Dus veld-indeling hanteren.
 15.  Hekwerk niet gebruiken om ballen tegen aan te schoppen of als boarding.
 16.  Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.
 17.  Sluit het hek van het veld na gebruik
 18.  Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden, want de zwarte rubberkorrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine.

Gebruik bij winterse omstandigheden:  als het veld wordt afgekeurd – zie afgelastingen

Kale vorst: Bespelen met lichte vorst is geen bezwaar.

Sneeuw: Betreden als de velden zijn besneeuwd is verboden. Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst.

IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels kunnen bij betreding afbreken.

Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.

Aansprakelijkheid

HSV’69 is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachine door de zwarte rubberkorrels. Schudt de kleding altijd goed uit voordat u gaat wassen

uitslag van de kaartavond van 1 september

2018-10-25 10:11:33
De eerste kaartavond in de kantine van HSV zit er weer op. Bij deze de uitslag. En 3 november bent u weer van harte welkom om 20:00 uur. 1e prijs ging naar Bep
Lees meer

vraag om een beginnerscursus reanimeren AED gebruik

2018-10-10 10:15:16
Een paar mensen hebben gevraagd of er ook voor beginners weer een cursus georganiseerd kan worden. Dat is mogelijk maar dan moeten er wel voldoende aanmeldingen zijn. Op dit moment zijn er
Lees meer